Nivelul de presiune și lungimea ședinței pot fi ajustate în orice moment, chiar și în timpul ședinței, din interfața de pe ecranul tactil al unității de control — în exteriorul camerei. Din interiorul camerei, aceste modificări nu sunt disponibile dacă panoul de comandă este setat exclusiv pentru controlul operatorului din exterior. Comenzile posibile din interiorul camerei, fără controlul operatorului sunt: start/stop și pornire/oprire a răcirii. Dacă operatorul setează utilizarea din interior a panoului de comandă, toate comenzile de presiune și alte caracteristici sunt disponibile, de asemenea, din interiorul camerei.